Αγγελία Εργασίας Οδοντιατρικού Επισκέπτη


Το τμήμα πωλήσεων της NEODENT A.E. αναζητά άτομο για την κάλυψη της θέσης του ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ για τον Νομό Αττικής

 

Περιγραφή Βασικών Αρμοδιοτήτων:
 

Ο/H  Οδοντιατρικός Επισκέπτης στην Neodent A.E:

1. Εκτελεί το πρόγραμμα πωλήσεων των προϊόντων ευθύνης του/της, ώστε να επιτυγχάνεται ο ποιοτικός και ποσοτικός στόχος των πωλήσεων σύμφωνα με τις διαδικασίες και την εμπορική πολιτικής της επιχείρησης.

2. Φροντίζει για την επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων πωλήσεων, καθώς και της εφαρμογής της πιστωτικής πολιτικής της επιχείρησης, ώστε να επιτυγχάνονται οι προσυμφωνημένοι στόχοι.

3. Γνωρίζει διεξοδικά τα χαρακτηριστικά και τις χρήσεις, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, όλης της οικογένειας των προϊόντων ευθύνης του/της.

4. Επισκέπτεται τακτικά τους πελάτες σύμφωνα με το πρόγραμμα επισκέψεων, με σκοπό την προώθηση των προϊόντων, την διατήρηση της καλής φήμης της εταιρείας, την δημιουργία άριστων διαπροσωπικών σχέσεων και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

5. Μεριμνά για την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη όσον αφορά την εκπαίδευση για τις λειτουργίες των προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη αυτών (after sales service) ενημερώνοντας λεπτομερώς το αρμόδιο τμήμα για αυτό.

6. Μεριμνά για την σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τις κινήσεις του ανταγωνισμού και τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς, με σκοπό την άμεση ενημέρωση του Διευθυντή Πωλήσεων και την λήψη διορθωτικών μέτρων.

7. Καταχωρεί τα στοιχεία όλων των νέων πελατών σε έντυπα, τα οποία μεταβιβάζει στους Επιστημονικούς Συνεργάτες Διαχείρισης Πελατών για σχετική ενημέρωση του πελατολογίου.

 

Ενδεδειγμένα χαρακτηριστικά:

  • Πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατεύθυνσης εμπορικής ή marketing
  • 3+ έτη εμπειρία σε ανάλογη θέση
  • Συνεχή επαγγελματική κατάρτιση επί θεμάτων marketing, πωλήσεων και ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών
  • Ικανότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης
  • Ικανότητες πειθούς και επιρροής
  • Δέσμευση και αφοσίωση
  • Δημιουργικό πνεύμα και ανάληψη πρωτοβουλιών

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων & Συνοδευτικής Επιστολής (απαραίτητα) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: malantzi@neodent.eu

Online shop for dental equipments

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER