Η εταιρεία

Η Neodent ABEE είναι η μεγαλύτερη καθετοποιημένη εργοστασιακή μονάδα παραγωγής οδοντιατρικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων στην ΝΑ Ευρώπη. Εδώ και 30 χρόνια μελετά, σχεδιάζει, παράγει και διανέμει εξοπλισμό δίνοντας ιδιαίτερη βάση στην υψηλή ποιότητα κατασκευής σε συνδυασμό με το προηγμένο design.
Κατά την ίδρυσή της, στις αρχές της δεκαετίας του ’80 ξεκινά ως ατομική επιχείρηση, το έτος 1992 μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρία, ενώ από το έτος 1993 η παρουσία της γίνεται διεθνής με εξαγωγές σε δεκάδες χώρες παγκοσμίως.

Η δραστηριότητά μας

Στην NEODENT Α.Β.Ε.Ε :

 • Ερευνούμε και αναπτύσσουμε νέα προϊόντα αφού λάβουμε υπόψη τις τάσεις της Παγκόσμιας Αγοράς και τα πιο αυστηρά Πρότυπα Ασφάλειας και Υγιεινής που διέπουν τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα
 • Διαθέτουμε στην Ελληνική Αγορά τα προϊόντα αυτά μέσω ενός δικτύου ενημερωμένων Πωλητών και Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών
 • Εξάγουμε στην Παγκόσμια Αγορά, ως η πρώτη και μοναδική ελληνική καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής οδοντιατρικών ειδών
 • Παρέχουμε υπηρεσίες Service από την ημέρα της ίδρυσής μας έως σήμερα με γνώμονα να βελτιώνουμε συνεχώς το επίπεδο της εξυπηρέτησης
 • Αναζητούμε συνεχώς νέα προϊόντα και εισάγουμε από τους πιο εγνωσμένους Οίκους του Εξωτερικού τα ποιοτικότερα οδοντιατρικά και αναλώσιμα
Τι κάνει την Neodent μοναδική στο αντικείμενό της;
 • Είναι η μόνη εταιρία στην ΝΑ Ευρώπη που κατασκευάζει από την πρώτη ύλη σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις συνολικής εκτάσεως 7.500 τ.μ, στο 10ο χλμ Π.Ε.Ο Θεσσαλονίκης-Κιλκίς οδοντιατρικό τεχνολογικό εξοπλισμό: την σειρά οδοντιατρικών μηχανημάτων TRITON & ΤRITON Plus+ , τα καθίσματα οδοντιάτρου TRITON, τις εργαλειοθήκες και έπιπλα οδοντιατρείου.
 • Διαθέτει την μεγαλύτερη και πιο έμπειρη ομάδα Μόνιμου Τεχνικού Προσωπικού πανελλαδικά
 • Διαθέτει τις περισσότερες πιστοποιήσεις σε θέματα Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας
 • Είναι η μοναδική εταιρία του κλάδου που πραγματοποιεί κάθε χρόνο επιχειρηματικές επενδύσεις ίσες με το 25% του ετήσιου κύκλου εργασιών της.

Οι άνθρωποί μας

Η NEODENT Α.Β.Ε.Ε. επενδύει στους ανθρώπους που αποτελούν και τον πολυτιμότερο παράγοντα ανάπτυξης της εταιρίας. Τα στελέχη μας εργάζονται ως μία ενωμένη ομάδα για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας & την επίτευξη κοινών στόχων με τελικό σκοπό την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών. Οι άνθρωποί μας επιμορφώνονται σε τακτική, περιοδική βάση από την πρώτη στιγμή που θα εισαχθούν στο Δυναμικό και σε όλη την διάρκεια της εργασιακής τους πορείας ώστε να βρίσκονται αδιάλειπτα στην πρώτη γραμμή της Ενημέρωσης και της Εξειδίκευσης, που αποτελούν τις 2 σημαντικότερες παραμέτρους του Κλάδου μας.

Εγκαταστάσεις

About Us
Στη Θεσσαλονίκη, στο 10ο χλμ ΠΕΟ Οδού Θεσ/νικης-Κιλκίς, βρίσκεται η εργοστασιακή μονάδα εκτάσεως 7.500 m2. Η NEODENT Α.Β.Ε.Ε. γνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της υποδομής και του εξοπλισμού γενικότερα, στην ποιότητα αλλά και στην ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών της, διαθέτει, με μια αδιάκοπη προσπάθεια βελτίωσης, τους απαραίτητους υλικούς πόρους για την υλοποίηση των διεργασιών της. Η διατήρηση των εγκαταστάσεων της εταιρείας σε άριστη κατάσταση αλλά και του εξοπλισμού σε κατάσταση που να διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του, αναφορικά με την ποσοτική και ποιοτική του απόδοση, αποτελεί πρώτιστο μέλημα για όλους μας.
About Us
Στην Αθήνα, στην οδό Φειδιππίδου 45, στο Γουδή, ακριβώς έναντι της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών, εγκαινιάσαμε στις αρχές του 2016 την πιο σύγχρονη και πλήρη έκθεση οδοντιατρικών μηχανημάτων, υλικών και αναλωσίμων.

Φωτογραφικό Υλικό

Πολιτική Ποιότητας

Κατά την περίοδο 1998-2018, η NEODENT Α.Ε., ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση της οργανωτικής της δομής και της εσωτερικής της επικοινωνίας, αποσκοπώντας πάντα στην ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, εγκατέστησε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και λειτούργησε βάσει των απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2000.Σήμερα, η NEODENT Α.Ε., ευθυγραμμιζόμενη με τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης του προτύπου, υιοθετεί την τελευταία και πλέον εξελιγμένη έκδοση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2015 και προσαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας σε αυτό, συνεχίζοντας να τηρεί και το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝISO 13485/2016 ,καθώς και την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./130648 . Το ΣΔΠ της NEODENT Α.Ε. καλύπτει την εμπορική και κατασκευαστική της δραστηριότητα στον τομέα τουοδοντιατρικού εξοπλισμού (μηχανήματα και εξαρτήματα).

Η Διοίκηση της εταιρείας

 • έχοντας εξασφαλίσει όλους τους απαραίτητους πόρους, σε μέσα και προσωπικό, για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας
 • έχοντας εξασφαλίσει τη συμμετοχή όλου του ανθρώπινου δυναμικού της για την υλοποίηση αυτού του σκοπού
 • εφαρμόζοντας ανελλιπώς την ποιοτική της πολιτική σε θέματα αρτιότερης και ταχύτερης εξυπηρέτησης του πελάτη για μεγιστοποίηση της ικανοποίησής του, τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου όσο και μετά τη διεκπεραίωση αυτού
επικεντρώνεται πλέον στην επέκταση του ελέγχου στις διεργασίες που αναθέτει υπεργολαβικά και οι οποίες επηρεάζουν την συμμόρφωση του προϊόντος με τις απαιτήσεις.

Η Διοίκηση και ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας της NEODENT Α.Ε., σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Παραγωγής, Πωλήσεων και Προμηθειών της επιχείρησης, μεριμνούν για την αποτελεσματική χρήση των εργαλείων που προσφέρει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η διαρκώς αυξανόμενη ικανοποίηση του πελάτη και η αντικειμενική τεκμηρίωσή της. Το κεντρικό σημείο της καινούργιας Πολιτικής Ποιότητας της εταιρείας είναι η εφαρμογή διαδικασιών μέτρησης, ανάλυσης και βελτίωσης στις υπεργολαβικές διεργασίες της.

Η NEODENT Α.Ε. κοινοποιεί αυτή τη νέα της Πολιτική Ποιότητας σε όλους τους πελάτες, προμηθευτές, υπεργολάβους και λοιπούς συνεργάτες της και τους καλεί να την συμμεριστούν και να την υποστηρίξουν έμπρακτα.

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Καραπάς Γεώργιος
Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας
Πανώρης Κωνσταντίνος

Πιστοποιήσεις

Η NEODENT Α.Β.Ε.Ε., ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση της οργανωτικής της δομής και της εσωτερικής της επικοινωνίας, αποσκοπώντας πάντα στην ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, εγκατέστησε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και λειτούργησε βάσει των απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2000. Σήμερα, η NEODENT Α.Β.Ε.Ε., ευθυγραμμιζόμενη με τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης του προτύπου, υιοθετεί την τελευταία και πλέον εξελιγμένη έκδοση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2015 και προσαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας σε αυτό, συνεχίζοντας να τηρεί και το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13485/2016, καθώς και την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./130648. Το ΣΔΠ της NEODENT Α.Β.Ε.Ε. καλύπτει την εμπορική και κατασκευαστική της δραστηριότητα στον τομέα του οδοντιατρικού εξοπλισμού (μηχανήματα, εξαρτήματα, υλικά και αναλώσιμα).

Παράλληλα, έχει ενταχθεί σε Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα. Συνεργάζεται σε την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε που εγκρίθηκε από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ τον Ιούνιο του 2004 και έλαβε ανανέωση της έγκρισης με απόφαση του ΕΟΑΝ. Αντικείμενο της εταιρείας είναι η εναλλακτική διαχείριση ΑΗΗΕ, δηλαδή η συλλογή, η μεταφορά, η προσωρινή αποθήκευση, ο διαχωρισμός και η επεξεργασία των ΑΗΗΕ και των κατασκευαστικών τους στοιχείων, με τελικό στόχο την απομάκρυνση των επιβλαβών για το περιβάλλον ουσιών και την επανένταξη των αξιοποιήσιμων υλικών ως πρώτη ύλη στην παραγωγή νέων προϊόντων.

sgs
sgs
sgs
sgs
Online shop for dental equipments

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER