Πρόγραμμα ΠΕΠ «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» 2021-2027 «Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχείρησης σε τομείς της στρατηγικής RIS3»

no alt

https://neodent.eu/wp-content/uploads/2024/04/Πτυχιούχοι-Αν.Μακ.-Θράκη-Ενημερωτικό-ver-1.2.pdf

Top
Espa Banner Espa Banner
Espa Banner Espa Banner