Πάνελ Βοηθού

no alt

Κάθε Triton Plus+ ή Triton συνοδεύεται από ένα πάνελ βοηθού στην αριστερή πλευρά της καρέκλας του ασθενή. Στο πάνελ υπάρχουν προεγκατεστημένα ακρορύγχια χειρουργικής αναρρόφησης (δύο διαφορετικών διαμέτρων – ένας μεγάλος και ένας μικρότερος) και σιελαντλία ή προαιρετικά υδροσύριγγα τριπλής λειτουργίας (αέρας- νερό-σπρέι).

Προαιρετικά επίσης μπορεί να υπάρξει βάση φωτοπολυμερισμού.

Υπάρχει επίσης το touchpad, όμοιο με της ταμπλέτας, για τον πλήρη έλεγχο όλων των λειτουργιών της έδρας.

Neodent_Catalogue_EN-FR-DE_2nd edition

Download PDF
Top
Espa Banner Espa Banner
Espa Banner Espa Banner